KALİTE - ÇEVRE - ISG POLİTİKASI

Müşteri memnuniyetine önem vererek, müşteri şartlarına uygun imalat yapmayı, çevrenin korunmasını, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir iş ortamda çalışmalarını şirket politikası olarak belirlemiştir.

Bu Hususta;

- Her türlü ve gerekli tedbiri alır.

- İhtiyaç ve kaynakları belirleyerek temin eder.

- Ulusal, uluslararası ve dünya standart ve uygunluk yükümlülükleri ile ilgili mevzuatlara uygun aksiyon ve faaliyetleri gerçekleştirir.

- İş kazalarının azaltılması ve meslek hastalıklarından korunulması için gerekli tedbirleri alır.

- Atıklar ve doğal kaynakların kontrol altında tutularak çevre kazalarına neden olması engellenir.

- Acil durumlara hazırlıklı olmak ve etkilerini en az indirmek için gerekli tüm tedbirleri belirler ve aksiyonları alır.

- Çalışanlarımız eğitilerek Kalite, Çevre ve İş sağlığı güvenliği bilincini yaşam şekli haline getirmek hedeflenir.

- Tükenebilen doğal kaynakların kullanımını kontrol altında tutarak israfı önlemeyi amaçlar ve gerekli önlemleri alır.

- Atıkları ayrı toplayarak kontrollü bertaraf edilmesi ve olabildiğince az üretilmeleri ile çevre kirliliği önlenmesi amaçlanır.

- Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili amaçları güncellemeyi ve sürekli gelişmeyi benimser.

VİZYON

Teknolojik gelişmeler çerçevesinde; kalite sürekliliğini sağlayarak ağır sanayi imalat sektöründeki rekabetçi ortamda müşterilerimize kaliteli, güvenilir, standartlara uygun, ekonomik çözümler üreten bir firma olmak.

MİSYON

Müşteri ve uluslararası standartların şartlarını yerine getirerek, çözüm odaklı ve kaliteli ürünlerin üretilmesi ile müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini hızlı şekilde karşılayacak güvenilir bir iş ortağıdır. Müşteri ve standart şartlarına göre tedarikçilerimizi denetleyerek kalitelerini yükseltmek için ortak çalışmalar yürütür ve çözümler bulur. Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin koşullarının yerine getirerek, çevre, doğal kaynaklar ve iş sağlığına önem verir.


Copyright © 2017